Ugdykime įprotį – auginkime pilietiškumą!

Šiais metais, siekiant atsakingo jaunų žmonių įsitraukimo, didesnį dėmesį norime skirti mokiniams (14-19 m.), ugdant jų įprotį domėtis ir įsitraukti į demokratinius procesus.

Kviečiame ateinančiu laikotarpiu prisidėti prie pilietinio ugdymo kokybės didinimo, stiprinant praktinius jaunimo įgūdžius, organizuojant rinkimų simuliacijas (mock elections) mokyklose.

Eiga

Pasiruošimo etapas

Balsas, kuris yra išreikštas be pasirengimo, yra beprasmis (?)

Prisijungiančioms mokykloms išsiųsime metodinės medžiagos paketą, kuriame bus pateiktos interaktyvios užduotys, teorinė medžiaga, skirtingų iniciatyvų idėjos, taip pat bus pateikta informacija apie kandidatus į Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją, Europos Parlamentą.

Šią medžiagą galėsite integruoti į pamokas ar kitas mokyklos veiklas. Turėsite galimybę bendradarbiauti su skirtingomis nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, siekiant užtikrinti veiklų įgyvendinimą savo mokyklose ir bendruomenėse.

Balsavimo etapas

Po pasiruošimo laikotarpio organizuojami simuliaciniai rinkimai Jūsų mokykloje su realiais kandidatais į LR Prezidento poziciją, Europos Parlamentą bei referendumas dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo.

Jums pateiksime detalias rinkimų organizavimo gaires, kuriose bus pabrėžti svarbiausi akcentai ir aprašyti vaidmenys (pvz., rinkimų stebėtojai, komisija), taip suteikiant vaidmenis moksleiviams, kurie praktiškai susipažins su balsavimo procesais.

Balsavimas bus organizuojamas tik prieš I-ąjį Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų turą.

Siekiant išvengti bet kokių regimybių dėl agitacijos konkrečių kandidatų atžvilgiu, bendrus balsavimo rezultatus skelbsime pasibaigus balsavimo laikams – kai užsidarys balsadėžės.


!

Organizavimo detalės, metodinė medžiaga bus pateikta užsiregistravus.

Būsime pasiruošę teikti Jums reikiamą informaciją ir paramą, kad padėtume Jūsų mokyklai sėkmingai organizuoti šias veiklas.

Dalį organizavimo procesų siūlytume perduoti į mokinių rankas – mokinių savivaldai, egzistuojantiems mokinių klubams ar kitiems aktyviems moksleiviams, taip skatinant jų socialinį ir pilietinį aktyvumą, ugdant kitas bendrąsias kompetencijas.

Paskatos ir įtraukimas

Norėdami paskatinti didesnį įsitraukimą, aktyviausiems moksleiviams, prisidedantiems prie iniciatyvų ir rinkimų organizavimo, galėsime išduoti pažymėjimus dėl socialinių – pilietinių valandų.

Kiekvienai dalyvavusiai mokyklai išreikšime padėką už moksleivių pilietinį ugdymą bei prisidėjimą prie organizuojamų iniciatyvų.

Be to, kelios aktyviausios, kūrybiškiausios, inovatyviausios mokyklos, organizavusios rinkimus savo bendruomenėse, po įvykdytų iniciatyvų galės laimėti apsilankymą ir paskaitą iš aktyvaus visuomenės veikėjo (MokRinkimų ambasadoriaus (-ės).

Užsiregistruok savo mokyklą jau dabar!

Registracija iki balandžio 11 d.

MokRinkimų ambasadoriai

Evaldas Jasaitis

Pasiryžę atvažiuoti į Tavo mokyklą!

Gyvenimas patogioje apatijoje - savo prigimtinės laisvės atsisakymas. Net jei kartais kelias iki balsadėžės nepatogus, bet jis visada priešingas keliui iki išnaudojimo ir priespaudos.

Neringa Rekašiūtė

Kai buvau mokykloje, politika man atrodė tolimas ir nesuprantamas reiškinys, visiškai ne sexy ir niekaip su manim nesusijęs. Būčiau norėjusi tada žinoti, kad viskas yra politiška ir kad mano kaip jauno žmogaus įsitraukimas yra be galo reikšmingas. Todėl nusprendžiau prisijungti prie mock rinkimų iniciatyvos, nes tai – labai gera proga jauną žmogų sudominti, įkvėpti, parodyti, koks svarbus yra jo politinis išsilavinimas ir balsas.

Raminta Naujanytė - Bjelle

Pilietinės nuomonės išreiškimas balsuojant rinkimuose turėtų būti toks pat įprastas kaip sveikatos patikra, ėjimas į mokyklą, studijas ar darbą. Gimti ir gyventi demokratiniu principu valdomoje valstybėje yra laimė, todėl mažiausiai ką galime padaryti – išreikšti savo nuomonę. Taip pat, svarbu prieš tai bent šiek tiek pasidomėti žmonėmis, kurie žada atstovauti mūsų vertybėms.

Nuotr. Rūtos Rylaitės

Paulius Mikolaitis (Paul de Miko)

Visų demokratinės valstybės piliečių politinės pažiūros ir vertybės, skirtinga apimtimi, vienaip ar kitaip yra atstovaujamos visose šalies valdymo ir reprezentavimo institucijose, todėl dalyvavimas rinkimuose yra savo pažiūrų ir vertybių įgalinimas. Nedalyvavimas – tos galios perleidimas kitiems. Neleiskite sau prarasti šios pilietinės galios. 

Aš nežinau, ar balsuočiau už save, jeigu būčiau kuriuose nors rinkimuose, bet visada rasite ką nors, kas bent iš dalies tinka. Blogai, ne kai nerandi, blogai, kai išvis nebandai ieškoti.

Paulius Ambrazevičius

Egzistuojanti praktika!

Simuliacinių rinkimų praktika egzistuoja kitose Europos valstybėse.

Ši iniciatyva skatina demokratijos supratimą, plečia mokinių politines žinias bei didina pilietinį įsitraukimą bei suteikia ankstyvesnį supažindinimą su rinkimų procesais.