LR Seimo rinkimai

Rinkimai vyks spalio 13 d.

Laikas keistis, brolau! Išrinkime sau artimus kandidatus :)

LR Seimas priima LR įstatymus.

Piliečiai turi teisę rinkti Seimą balsuodami rinkimuose. Rinkimų metu piliečiai išrenka savo atstovus dirbti Seime.

Lietuvoje Seimo nariai renkami 4 metams.

Lietuvoje renkamas iš viso 141 Seimo narys.

Seimo nariu gali būti renkamas LR pilietis. Jis turi būti sulaukęs 21 m. amžiaus.

Seimo nariai renkami atskirai arba su politinės partijos kolegomis.

Į Seimą išrinktos politinės partijos dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką.

Pilietis yra asmuo. Jis turi teises ir pareigas valstybėje.

Politinė partija yra organizacija. Ji turi padėti įgyvendinti rinkėjų valią.