Apie iniciatyvą

Tai informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija, kuri ragina jaunus žmones visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, išsakyti savo nuomonę ir tapti aktyviu Lietuvos Respublikos piliečiu.

„Man ne dzin“ nesiekia populiarinti ar remti kurias nors politines partijas ar politinius veikėjus, tačiau akcentuoja domėjimosi ir įsitraukimo svarbą, pateikia jauniems žmonėms pagrindinę informaciją apie sprendimų priėmimą, demokratinius procesus šalyje, leidžia gyvai susitikti su sprendimų priėmėjais ir suteikia jauniems žmonėms galimybę apgalvotai rinktis savo kandidatus.

Siekia spręsti šias problemas:

Nekokybiškas pilietinis ugdymas mokyklose.

Itin mažas jaunimo

dalyvavimas rinkimuose.

Jaunimo nusivylimas politiniais sprendimais ir pilietinės iniciatyvos pokyčiams trūkumas.

Abejingas kandidatų požiūris į jaunimą kaip į potencialių rinkėjų grupę.

1.

2.

3.

4.

Man ne dzin sušunkam ir 2024 metais!