Europos Parlamento rinkimai

Rinkimų I turas vyks birželio 9 d.

Ar tik nežinojimas netrukdo dalyvauti rinkimuose? Papasakosim :)

Europos Parlamentas yra Europos Sąjungos (ES) parlamentas.

Europos Parlamentą renka Europos sąjungos piliečiai iš 27 ES valstybių.

Rinkimai į Europos Parlamentą organizuojami visose 27 ES valstybėse tą pačią savaitę.

Lietuva į ES įstojo 2004 metų gegužės 1 dieną. Nuo tada Lietuvoje organizuojami rinkimai į Europos Parlamentą.

Europos Parlamentas renkamas kas 5 metus.

Iš viso į Europos Parlamentą 2024 metais bus išrinkta 720 Europos Parlamento narių. Jų skaičius nustatomas prieš kiekvienus rinkimus.

Europos Parlamento narių negali būti daugiau nei 751, įskaitant pirmininką. Kiekviena ES valstybė Europos Parlamente turi ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 96 narius. Tai priklauso nuo valstybės dydžio.

Lietuvoje į Europos Parlamentą renkami 11 narių. Juos rinksime Europos Parlamento rinkimuose.

Lietuvoje išrinkti Europos Parlamento nariai važiuos dirbti Europos Parlamente.

Europos Parlamento nariai:

  • atstovauja 450 milijonų ES gyventojų;

  • nagrinėja pasiūlymus dėl naujų įstatymų;

  • gerina įstatymus juos keisdami;

  • prižiūri, kaip veikia ES;

  • dirba kitus ES svarbius darbus.