LR Prezidento rinkimai

Rinkimų I turas vyks gegužės 12 d.

II turas numatomas gegužės 26 d.

Paprastai apie nepaprastai atrodančius Prezidento rinkimus.

Prezidentas yra valstybės vadovas.

Kandidatas yra renkamas pilietis. Jis dalyvauja rinkimuose ir siekia juos laimėti.

Politinė partija yra organizacija. Ji turi padėti įgyvendinti rinkėjų valią.

Pilietis yra asmuo. Jis turi teises ir pareigas valstybėje.

Rinkimų metu Lietuvos piliečiai balsuodami išrenka atstovus vadovauti valstybei ir rūpintis valstybės reikalais.

Prezidentu gali būti renkamas tik Lietuvos pilietis. Jis turi gyventi Lietuvoje bent paskutinius 3 metus.

Prezidentas Lietuvoje renkamas 5 metams.

Kandidatas į Prezidentus turi būti 40 metų arba vyresnio amžiaus.

Kandidatus gali kelti politinės partijos. Arba kandidatas gali išsikelti pats.

Kandidatai į LR prezidentus iki kovo 28 d. Iki šios dienos kiekvienas pretendentas į kandidatus turės būti surinkęs mažiausiai 20 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų ir juos pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Vėliau VRK, patikrinusi kandidatų pareiškiniuose dokumentuose nurodytą informaciją ir jų surinktus rinkėjų parašus, priims sprendimą registruoti kandidatus dalyvauti rinkimuose. Tai turės įvykti ne vėliau kaip likus 31 dienai iki rinkimų dienos, t. y. – ne vėliau kaip balandžio 11 d. Po šio sprendimo, bet ne vėliau kaip balandžio 12 d., VRK savo svetainėje atvers kandidatų duomenis visuomenei.

VISKAS TAIP, KAIP TURI BŪTI :)

Informacija apie kandidatus netrukus!